60 až 70 %
nižšie náklady na vykurovanie

Vykurovacie systémy s tepelnými čerpadlami sa pýšia spoľahlivosťou a úspornou prevádzkou.
Až 3/4 energie sa vytvára bez akýchkoľvek nákladov, zo životného prostredia, čo znižuje váš
účet za vykurovanie o 60 až 75 percent. Neobávajte sa vstupnej investície - vráti sa
v priebehu 3 až 7 rokov!

AQUAGOR
TEPELNÉ ČERPADLO VODA | VODA

Tepelné čerpadlá voda /voda patria prevádzkovými nákladmi medzi najúspornejšie zdroje tepla pre vykurovanie. Teplota podzemnej vody je celoročne veľmi stabilná a studničná voda je tak veľmi spoľahlivý a neustály zdroj energie.

viac informácií

TERRAGOR
TEPELNÉ ČERPADLO ZEM | VODA

Tepelné čerpadlá zem/voda nazývané aj soľanka (nemrznúca zmes)/voda využívajú teplo uložené v zemi ako zdroj energie. Podľa druhu primárneho zdroja sa jedná o energiu uloženú v zemi dodanú zrážkami a slnečným žiarením (čerpáme ju pomocou horizontálneho zemného kolektora) alebo o geotermálne teplo v prípade použitia vertikálnych hlbinných vrtov.

viac informácií

AEROGOR
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH | VODA

Tepelné čerpadlá vzduch / voda odoberajú teplo uložené vo vzduchu v okolitom prostredí. Dokážu fungovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Keďže získavanie tepla zo vzduchu si nevyžaduje žiadne ďalšie externé zariadenia ako studne, zemné kolektory alebo vrty, inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda je jednoduchá a rýchla.

viac informácií