ONLINE VÝPOČET TEPELNÉHO ČERPADLA - Zistite, ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie pre Vašu budovu.

Tepelné čerpadlá vzduch / voda odoberajú teplo uložené vo vzduchu v okolitom prostredí. Dokážu fungovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Keďže získavanie tepla zo vzduchu si nevyžaduje žiadne ďalšie externé zariadenia ako studne, zemné kolektory alebo vrty, inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda je jednoduchá a rýchla.

Nákres princípu tepelného čerpadla ~ vzduch / voda

Veľmi veľký výparník vonkajšej jednotky v porovnaní s inými zariadeniami splitového typu (oddelená vonkajšia a vnútorná jednotka) umožňuje vysokú účinnosť tepelných čerpadiel Gorenje AEROGOR. Tichý ventilátor čerpá veľké množstvá vzduchu cez výparník vonkajšej jednotky, oddelenej od vnútornej jednotky tepelného čerpadla a prepojenej potrubím s chladivom. Použitá kombinácia výmenníka a ventilátora umožňuje prevádzku, ktorá nie je rušivá pre okolité prostredie. Vnútorná jednotka tepelného čerpadla je nainštalovaná v budove. Tento systém predchádza akémukoľvek nebezpečenstvu zamrznutia vonkajšieho zariadenia aj v prípadoch predĺženého výpadku elektrického napájania. Výmenník tepelného čerpadla a agregát sú prepojené dvojitým medeným potrubím, ktoré vedie chladivo prenášajúce teplo z výparníka do kondenzátora. Pokroková regulácia umožňuje fungovanie niekoľkých vykurovacích kruhov riadených pomocou vonkajšej teploty a zabezpečuje optimálne rozmrazovanie vonkajšej jednotky.

Tepelné čerpadlo Gorenje AQUAGOR môže tiež slúžiť ako zdroj pre aktívne chladenie a tým plne nahradiť klimatizáciu. Táto možnosť je v základnej výbave každého tepelného čerpadla Gorenje.


Technické vlastnosti tepelných čerpadiel AEROGOR

Technické vlastnosti tepelných čerpadiel AEROGOR

* Namerané podľa normy EN 14511.