ONLINE VÝPOČET TEPELNÉHO ČERPADLA - Zistite, ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie pre Vašu budovu.

Ako tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo v skutočnosti nič nečerpá v pravom zmysle slova, ale odoberá teplo chladnejšiemu okoliu a odovzdáva ho do vnútra budovy. Keďže prirodzený je práve opačný smer prúdenia, tak pre tento protismerný prenos tepla sa vžilo označenie zariadenia „čerpadlo tepla“ - analogicky voda tečie len zhora nadol a nahor ju musíme čerpať pumpou...

Technológia tepelných čerpadiel sa dnes využíva v každej domácnosti – chladnička je malé tepelné čerpadlo ktoré odoberá teplo potravinám vnútri a odovzdáva ho okoliu prostredníctvom kondenzátora (to je tá horúca mriežka na zadnej strane chladničky). Rovnako klimatizácia odčerpáva teplo z interiéru bytu alebo domu a vyžaruje ho vonkajšou jednotkou do okolia.

Princíp fungovania tepelného čerpadla